Ženy a zaměstnání


Já si myslím, že my ženy to máme někdy v životě opravdu hodně těžké. Neříkám, že jsme úplné světice, ale na druhou stranu musím říct, že někdy složité to tak trošku někdy máme. Nebo vy byste si řekli, že ženy to mají opravdu ze všech nejjednodušší? Věřte mi, že to není pravda, protože je mnoho žen také říká, že to mají složité v mnoha ohledech, a to také v tom, že třeba když mají malé děti, že těžce shání práci. Já se jim ani nedivím, protože když jsem jednou pracovala na personálním, tak tam jsem opravdu slyšela pány se bavit, že opravdu neradi zaměstnávají ženy, které mají doma malé děti. A prý nejhorší to je, když jim je deset let a méně, protože nejlepší je, když už mají děti veliké, kdy už děti mohou být samy doma, když jsou nemocné, a to je třeba až tak od dvanácti nebo od třinácti let.

Ženy musí mít stejná práva.

Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda, jenomže my ženy za to absolutnÄ› nemůžeme, že pÅ™ece máme dÄ›ti. VždyÅ¥ stát chce, aby ženy rodily, protože prý máme malou porodnost, tak absolutnÄ› nechápu na tom nic hrozného, proÄ nechtÄ›jí zamÄ›stnavatelé zamÄ›stnávat prostÄ› ženy, které mají dÄ›ti? Co je na tom Å¡patného? Já si myslím, že i páni zamÄ›stnavatelé mají své dÄ›ti, jenomže vždycky je Å¡oupnu akorát své manželce, jejich mámÄ› a starej se. Myslím si, že tohle je opravdu nespravedlivé.

Někdy to ženy mají opravdu složité.

VždyÅ¥ každá žena má právo na to, aby mohla pracovat tam, kde se jí líbí a nebo na co má kvalifikaci a nebo aprobaci. Proto jsem si Å™ekla, že když ženy nemohou také nÄ›kdy pracovat tam, kde pánové, tak je to podle mÄ› nespravedlivé a ženy by se mÄ›ly ozvat. ProÄ to takhle je? ProÄ to takhle funguje? ProÄ to nemůže fungovat opravdu poctivÄ›? Já si myslím, že i pánové pÅ™eci musí cítit nÄ›jakou nespravedlnost a divím se, že jim to je úplnÄ› jedno. Jak byste se tÅ™eba tvářili vy, kdybyste Å¡li nÄ›kam do zamÄ›stnání a radÄ›ji by vzali bezdÄ›tnou ženu místo vás? Bylo by to docela divné.