Připravte domácnost na jaro, i když nemáte mnoho času – I po kouskách dosáhnete bezva výsledku!


Pomalu je Äas vymÄ›nit zimní výzdobu za jarní a zase důkladnÄ› uklidit domácnost. Nemáte moc Äasu? Co tÅ™eba udÄ›lat každý den jen nÄ›co? Povede se to. 

PÅ™ipravte domácnost na jaro, i když nemáte mnoho Äasu – I po kouskách dosáhnete bezva výsledku! 

Říká se, že na generální úklid si má ÄlovÄ›k vyhradit celý den nebo nejlépe celý víkend. Ale za okny už to vypadá jarnÄ› a vy doma jeÅ¡tÄ› máte zimní výzdobu, pÅ™esto nestíháte s tím nÄ›co udÄ›lat? Těžkou hlavu si z toho nedÄ›lejte, do Velikonoc jistÄ› vÅ¡echno stihnete, nebudete muset ruÅ¡it plány ani obÄ›tovat Äas s rodinou v dobÄ› volna. StaÄí, když si udÄ›láte plán toho, co chcete stihnout a každý den si splníte nÄ›co. Možná to pak nebude ani taková otrava. 

jarní květiny

Co musíte stihnout? 

PÅ™ed Velikonocemi smýšlíme podobnÄ› jako pÅ™ed Vánoci, chceme mít do svátků vÅ¡echno hotové, užít si pak pár dní volna, chceme pÅ™ivítat jaro tak, jak se sluší a patří. Doma by to mÄ›lo vonÄ›t, mÄ›lo by být uklizeno, samozÅ™ejmÄ›, že nesmíme opomenout ani pořádnou výzdobu. A i když letos pÅ™ichází Velikonoce pomÄ›rnÄ› brzy a vlastnÄ› už se blíží, vy máte pořád doma zimní výzdobu, chystáte se pořád uklízet, ale Äas vám to neumožňuje? Nejlépe udÄ›láte, když si realisticky pÅ™iznáte, že nelze vÅ¡echno stihnout v termínu a uklidnÄ›te se tím, že se svÄ›t rozhodnÄ› nezboří. UdÄ›lejte si ale plán, co vÅ¡echno byste chtÄ›li stihnout a kolik Äasu tomu můžete obÄ›tovat? Když pak každý den najdete jen nÄ›kolik minut na splnÄ›ní nÄ›jakého úkolu ze seznamu, budete mít do Velikonoc doma uklizeno a stihnete i stylovou výzdobu. 

velikonoÄní dekorace

PotÅ™ebujete vytřídit skřínÄ›? Uklidit zimní obleÄení, vyprat peÅ™iny, sundat vánoÄní samolepky z oken a vyklidit kuchyň? Každý den si splňte nÄ›co, ani vám to tak nepÅ™ijde a vlastnÄ› bÄ›hem týdne nebo dvou můžete mít celý jarní úklid hotový. A to bez toho, aby vás to omezovalo v jiných aktivitách. 

I výzdobu zvládnete během chvilky 

StaÄí vyndat loňského zajíÄka ze skřínÄ›? Možná pro výzdobu můžete udÄ›lat jeÅ¡tÄ› o chlup více, ale zase u toho nemusíte trávit hodiny. Příroda se pomalu probouzí, proto si jí kousek můžete pÅ™inést domů. VysaÄte s dÄ›tmi osení, nabarvÄ›te nÄ›jakou zajímavou technikou vajíÄka, vystavte si obrázky dÄ›tí, co pÅ™inesou ze Å¡koly. JistÄ› najdete spousty jarních motivů kolem sebe, kterými v mžiku vyzdobíte domov.