K čemu všemu lze využít psy


Asi vÅ¡ichni známe to staré přísloví, že pes je nejlepším přítelem ÄlovÄ›ka. A není divu, že se vynoÅ™ilo, vzhledem k tomu, že nám pomáhá v tolika vÄ›cech. Jeho schopnosti jsou totiž mnohem vÄ›tší, než si naprostá vÄ›tÅ¡ina lidí myslí. Je tedy dobré se na nÄ› podívat.

 

Zdaleka nejvíce se využívá citlivého psího nosu. Ten má podstatnÄ› vÄ›tší schopnosti než ten náš. Zatímco my například cítíme vůni kvÄ›tiny, pes cítí také to, kdo se jí den pÅ™edtím dotýkal. A to je nÄ›co, o Äem se ÄlovÄ›ku s jeho znaÄnÄ› podprůmÄ›rným Äichem může jen zdát.

 

retrívři patří k nejinteligentnějším psům

 

Proto se psi využívají v hledání, aÅ¥ už se jedná o ztracené osoby, kdy hledají buÄ konkrétního ÄlovÄ›ka podle pachu vÄ›ci, kterou ona osoba Äasto nosila, nebo zkrátka hlásí přítomnost jakéhokoliv ÄlovÄ›ka v dané lokalitÄ›. Toho se využívá například pÅ™i nejrůznÄ›jších neÅ¡tÄ›stích, kdy se hledají lidé zasypaní v troskách nebo ztracení v lese.

 

SamozÅ™ejmÄ› vÅ¡ak nemusí vyÄmuchat jen lidi, ale také vÄ›ci. Toho se využívá pÅ™i hledání drog Äi jiných látek, které se lidé snaží nelegálnÄ› pÅ™evážet. I zde mají psi mnohem vÄ›tší úspěšnost, než nejmodernÄ›jší přístroje.

 

V neposlední řadě je zde samozřejmě lov, kdy pomáhají dohledávat zasažené kusy, aby je myslivec mohl dorazit. To je rozhodně v pořádku, neboť zasažené zvíře by se jinak mohlo velmi dlouho trápit, než by skonalo.

 

ohaÅ™i mají výborný Äich

 

Není to vÅ¡ak jen nos, co se využívá, ale také jejich inteligence. Tu si zase můžeme ukázat na příklad vodících Äi asistenÄních psů, kteří dovedou podle pokynů svého majitele dovést tam, kam potÅ™ebuje, případnÄ› mu podat požadovaný pÅ™edmÄ›t.

 

Je tedy více než jasné, že tato zvířata mají skuteÄnÄ› Å¡iroké využití. A je pravdÄ›podobné, že se najdou jeÅ¡tÄ› mnohá další, kde se uplatní. Namátkou staÄí zmínit jen ochranu majetku a osob, pÅ™epravování zpráv v dobách války, ale i mnohé další. RozhodnÄ› se tedy zdá, že je nedoceňujeme tak, jak se patří.