Proč je fajn být samotářka?


Podle jakých znaků poznáte, že jste samotářka?

  • KoníÄky máte spíše takové, které můžete provozovat sama. Kdepak kolektivní sporty, vy se radÄ›ji vydáte na kolo, samozÅ™ejmÄ›, že sama.
  • Hluboce se zamýšlíte. O vÅ¡em hodnÄ› pÅ™emýšlíte, jdete do hloubky a snažíte se vÄ›cem pÅ™ijít na kloub. Jen tak brousit po povrchu není nic pro vás.
  • RadÄ›ji se scházíte s jednou dobrou kamarádkou, než s celou partou. Díky tomu si dobÅ™e popovídáte a vÅ¡e dopodrobna proberete viz. pÅ™edchozí bod.
  • ÄŒas si plánujete i jen sama pro sebe. PotÅ™ebujete mít volný Äas i pro sebe. V tomto Äase si ráda sednete ke knize, postaráte se o zahrádku nebo si poslechnete nejnovÄ›jší podcast.
  • Užíváte si ticho. Ticho vám vůbec nevadí, ba naopak. Mít doma puÅ¡tÄ›nou televizi jen jako kulisu, aby nÄ›co mluvilo, to není nic pro vás.
  • Jste samostatná a umíte si poradit. Cítíte zodpovÄ›dnost za svůj život a rozhodnÄ› ho nechcete svěřovat do rukou nÄ›komu jinému. V krizových chvílích si umíte poradit a spolehnout se na sebe.
  • Jste kreativní. Samotáři jsou velmi Äasto kreativní. Díky tomu, že umí odpoÄívat, Äas tráví rádi sami a hodnÄ› pÅ™emýšlí, dokážou ze své kreativity vytěžit maximum. A to dokonce tak, že tÅ™eba nakreslí krásný obraz, napíší knihu nebo vyrábí dekorace z přírodnin.

žena

ProÄ bych mÄ›la být ráda za to, že jsem samotářka?

PÅ™eÄetla jste si body vypsané výše a pár jich na vás sedí. A nyní se ptáte, proÄ by to mÄ›lo být fajn. Hned vám to povíme. Tím, že ráda trávíte Äas o samotÄ›, znáte hodnÄ› dobÅ™e samu sebe. Víte, jaké jsou vaÅ¡e silné stránky i slabé. Nebojíte se zůstat sama se svými myÅ¡lenkami. NepotÅ™ebujete je niÄím pÅ™ehluÅ¡it (parta přátel, hluÄná hudba nebo nabitý program). Víte, kam chcete v životÄ› směřovat a co pro to udÄ›lat. 

žena

Být samotářka není žádná negativní nálepka. Každá totiž máme jinou povahu a vyhovuje nám něco jiného. Důležité je být v životě spokojená.