Revize hromosvodů mají svůj význam všude


Připadá vám cena revize hromosvodů neakceptovatelná a chcete na ni ušetřit? Domníváte se, že hromosvod je na domě stejně k ničemu, a že vynález Prokopa Diviše z osmnáctého století je velmi primitivní a vůbec neodpovídá moderním technologiím? V něčem máte pravdu a v něčem ne. Vynález hromosvodu opravdu pochází z období rokokové éry, a je skutečně z pohledu současných technických možností primitivní, ale svůj účel bezezbytku plní, i když může být na první pohled směšný.

bleskové výboje

Jde o to, nasměrovat bleskový výboj do míst, kde může nejméně škodit, což je pochopitelně do země, a to nejlépe přímou cestou. Pokud by se blesk na svém putování po vaší nemovitosti někde zastavil a do cesty mu vstoupila nějaká významná překážka a kladla vysoký odpor, mohlo by v tomto místě dojít k rozžhavení kovových předmětů či dokonce k zapálení hořlavých materiálů. Jediný úder blesku by vám pak mohl zapálit dům a přijdete o střechu nad hlavou.

krajina před bouřkou

Funkční hromosvod se stará o to, aby k požáru nedošlo, ale podmínkou je, aby byl prověřen, zda opravdu funkční je. Na hromosvody působí řada vlivů, povětrnostních i mechanických, a někdy stačí pouhá koroze k tomu, aby byl svod poškozen, kladl vůči blesku velký odpor, a v místě poškození pak došlo k zapálení hořlavých materiálů, například dřevěného bednění.

Revize hromosvodů jsou ze zákona povinné jen na některých objektech, ale to neznamená, že nejste právě vy v ohrožení, jestliže se na vás tato povinnost nevztahuje. Bleskový výboj je především nevypočítatelný, nemáte nikdy nikde jistotu, že zrovna k vám si to nenasměruje, a nikdy nelze odhadnout, jakou škodu tam způsobí. Jisté však je, že hromosvod snižuje pravděpodobnost požáru na minimum, a že jde o nesmírně důležitou preventivní záležitost. Revize hromosvodů mají skutečný význam nejen tam, kde jsou povinné, ale i v ostatních objektech, i přesto, že statistický propočet vám bude tvrdit, že pravděpodobnost úderu blesku je mizivá.